Ekstraordinære smaksopplevelser

På Strand Gård produserer vi vaktler, vaktelegg og mangalitsa-kjøtt som gir unike smaksopplevelser.